img
Tekst: Dymphy Swakhoven (Van Zandvoort Media)
Fotografie: Jo Goossens
De landkaart nieuwe vorm
Ze werden al gebruikt door de Babyloniërs: geografische kaarten, oftewel landkaarten. Sindsdien hebben
landkaarten en hun toepassingen een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Tegenwoordig zijn het innovatieve
producten, die op duizend en één manieren worden gebruikt, voor onder andere educatieve, zakelijke en
presentatiedoeleinden. "Het blijft belangrijk om te visualiseren," aldus directeur-eigenaar Peter Ruijters
van landkaartenspecialist Buroplanex Worldwide BV.
F
ietsroutes, waterwegen, rampenplannen,
logistieke overzichten, de hele wereld tot
op detailniveau. "Je kunt het zo gek niet
bedenken of het wordt op kaart gezet,"
zegt Peter. Naast de standaard ­ papieren ­
landkaart levert zijn bedrijf steeds meer
`tailormade' topografische, schematische
en reclamekaarten, naar wens verwerkt tot
gelamineerde, beschrijfbare, magneethoudende
of beprikbare (white)boards.
Groeimarkt
Samen met zijn vrouw Nathalie runt Peter
al meer dan tien jaar zijn landkaartenbedrijf.
De zaken gaan goed, want Buroplanex maakt
slim gebruik van de enorme mogelijkheden die
de huidige digitale informatievoorziening
biedt. "Zeker de laatste vijf jaar zijn
vernieuwende ontwikkelingen in onze branche
gaande. Er komen steeds meer kwalitatieve
aanbieders van digitale informatie. Google,
met zijn Google Maps, heeft daar een door-
slaggevende rol in gespeeld. Door die sterk
verbeterde kwaliteit kunnen wij nu heel snel
en heel precies inspelen op de behoeften
van klanten," benadrukt Peter.
De kaart blijft
"Als je vraagt wie onze klanten zijn,
dan is het antwoord: eigenlijk iedereen!
Onze topografische kaarten (Topo25.nl)
het blijft in heel veel gevallen toch wenselijk
gedetailleerd en helder weergeeft.
worden gebruikt door organisaties die hun
of zelfs noodzakelijk om die te visualiseren
Geschikt voor binnen- en buitengebruik,
logistiek, planning of beveiliging op kaart
voor de eindgebruiker. Visueel overzicht en
afwasbaar, anti-graffiti en daardoor volledig
willen visualiseren, zoals overheden,
tastbaarheid blijven belangrijk."
`hufterproof," volgens Peter. Wij zijn op dit
bouwbedrijven en politie, maar ook reclame-
moment de enige in de Benelux die dit voor
toepassingen - onze `Logomaps' - zitten sterk
Hufterproof
landkaarten en whiteborden levert.
in de lift. Zo hebben we onlangs voor een
Buroplanex werkt veelvuldig samen met part-
solarbedrijf de lichtopbrengst per land in
nerbedrijven als cartografen, plotbedrijven
kaart gebracht. Bedrijven laten ook hun
en zeefdrukspecialisten, die elk hun eigen
toeleveranciers, eigen filialen, vrachtroutes
specifieke expertise inbrengen bij de
of concurrenten in een bepaalde straal of
ontwikkeling van nieuwe kaartconcepten
Buroplanex Worldwide BV
regio in kaart brengen. Een product als
en -producten. Een voorbeeld van zo'n nieuw
Albert Thijsstraat 15-17
wandelkaarten wordt meer dan ooit verkocht,
product is Sublio, waarbij een transferfilm op
6471 WX Eygelshoven
sinds gemeenten zich hebben toegelegd op
een emaille of aluminium bord wordt verhit,
T 045 - 567 60 30
het binnenhalen van zoveel mogelijk toeristen.
waardoor de projectie als het ware inbrandt.
info@buroplanex.nl
Ook al is informatie (digitaal) beschikbaar,
"Een duurzaam systeem, dat informatie zeer
www.buroplanex.nl
27
het ONDERNEMERS BELANG